top of page

KINDERPARTIJTJE PAKKET 3

Magisch showprogramma + patat en snack

  • 2 uur 30 min.
  • 27,50 euro
  • Location 1

Beschrijving van de dienst

De prijs voor pakket 3 bedraagt € 27,50 per kind en € 21,50 per begeleider. Het minimale aantal kinderen bedraagt 10 + 2 begeleiders.


Annuleringsbeleid

3.10 Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of de levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door Roy’s Magic Theater aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of de levering van de zaken dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd. Aanvullend, de wederpartijder mag, indien aangeboden en goedgekeurd door RMT, de uitvoeringsdatum eenmalig verplaatsen naar een vervangende datum binnen een tijdspanne van 3 maanden vanaf de oorspronkelijke datum. In geval van annulering binnen deze periode is de wederpartij de volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd. 3.11 De financiële verplichtingen van Roy’s Magic Theater jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door RMT moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.


Contactgegevens

  • Netherlands

    0297-764539

    info@royjustin.com


bottom of page